Om het verblijf in onze praktijk voor iedereen plezierig te maken hanteren we de volgende huisregels:

 • Tassen, jassen en andere kledingstukken dienen aan cq. onder de kapstokken gehangen of geplaatst te worden. Deze mogen niet los op de banken of in de oefenruimte gelegd worden.
 • In de trainingsruimte is het dragen van sportschoenen verplicht.
 • Na het trainen wordt u verzocht de handvatten zelf te reinigen met het schoonmaakmiddel dat in de trainingszaal aanwezig is.
 • Graag uw mobiele telefoon uitzetten tijdens de behandeling of tijdens het trainen.
 • Alleen afsluitbare drinkbekers of flesjes mogen in de oefenruimte gebruikt worden.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de praktijk.
 • De fysiotherapeuten zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen tijdens uw verblijf.
 • De kosten voor elke oefengroep dienen vooraf betaald te zijn, contant of met pinpas aan de balie, of overgemaakt op rekening  NL15 INGB0002 1884 58 t.n.v. ‘Fysiotherapie & Mensendieck GC Schalkwijk’.
 • In de praktijk hanteren we correcte omgangsvormen, gebaseerd op wederzijds respect . We gaan er vanuit dat klanten zich houden aan de afspraken zoals die met u zijn gecommuniceerd. Mocht u over bepaalde zaken niet tevreden zijn, dan vragen we u om dit te bespreken met uw therapeut of met de baliemedewerkster. Mocht u er met de betreffende persoon niet uitkomen, dan verwijzen we u naar het klachtenformulier van het gezondheidscentrum (te vinden op de website van het gezondheidscentrum), of naar één van de beroepsorganisaties.
 • Verder raden we u aan om in de trainingszaal kleding te dragen die ruim zit en goed vocht opneemt; een T-shirt en een joggingbroek voldoen prima.
 • Het is handig om een kleine handdoek en een flesje water mee te nemen.