Visie

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten de regie hebben en houden op hun eigen leven. Daarom willen wij met al onze interventies bijdragen aan vergroting van kennis, herstel en voorkomen van problemen van het bewegend functioneren.

Verwijzing

Voor een bezoek aan de fysiotherapeut of oefentherapeut heeft u geen verwijsbrief nodig van een (huis)arts.
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut of oefentherapeut te gaan, wordt door de therapeut tijdens de eerste afspraak vastgesteld wat uw gezondheidsprobleem is. Het kan dan zijn dat u wordt doorverwezen worden naar een collega therapeut of huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut dan start deze, in overleg met u, een intake, het onderzoek en de behandeling.
Intake en onderzoek
Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • Eventueel de verwijsbrief van de arts.
  • Geldig identiteitsdocument.
  • De centrumassistente zal vragen naar uw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) en uw ziektekostenverzekering. (De gegevens kunt u alvast invullen op het inschrijfformulier; zie rechterkolom).

De fysiotherapeut bespreekt met u uw gezondheidsprobleem. Hierna zal een onderzoek plaatsvinden en kan het zijn dat u zich hiervoor gedeeltelijk moet uitkleden. Vervolgens worden de resultaten met u besproken en wordt een behandelplan opgesteld.

Vergoeding
Fysiotherapie en oefentherapie wordt bij volwassenen ouder dan 18 jaar vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen, kunnen meestal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Indien het declareren bij uw zorgverzekeraar niet mogelijk is dan ontvangt u zelf een nota op basis van de vastgestelde tarieven. Fysiotherapie en Mensendieck Gezondheidscentrum Schalkwijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract. Als patiënt bent u altijd zelf verantwoordelijk voor het nakijken van uw polisvoorwaarden voor vergoeding van uw behandeling.
Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen. U wordt aangeraden geen bezittingen onbeheerd achter te laten in de wachtkamer en oefenzaal.