TARIEVEN FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE MENSENDIECK

 

M.I.V. 1 JANUARI 2024

ZITTING FYSIO- EN OEFENTHERAPIE € 40,-
ZITTING INCL. AAN HUIS BEHANDELING MEERPRIJS € 10,-
ZITTING PSYCHOSOMATISHCE FYSIOTHERAPIE € 60,-
ZITTING BEKKENFYSIOTHERAPIE € 60,-
TELEFONISCH CONSULT € 25,-
FYSIO- OF OEFENTHERAPEUTISCH CONSULT € 60,-
INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING € 60,-
INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING AAN HUIS € 70,-
SPECIALISTISCHE INTAKE (BEKKEN- en PSYCHOSOMATIEK) € 70,-
EXTRA LANGE ZITTING (BIJ COMPLEXE, MEERVOUDIGE ZORGVRAGEN) € 60,-
EXTRA LANGE ZITTING INCL. AAN HUIS € 70,-
SCREENING € 20,-
INTAKE EN ONDERZOEK NA SCREENING € 40,-
MEDISCHE CORRESPONDENTIE € 80,-
GROEPSABONNEMENT (10 LESSEN) € 90,-
NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK € 27,-

Bij niet tijdige afzegging d.w.z. binnen 24 uur voor de behandeling wordt 75% van het tarief bij de cliënt in rekening gebracht behoudens bij overmacht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

KvK- nummer: 37159102

IBAN-Rekeningnummer: NL15INGB0002188458 t.n.v. Fysiotherapie & Mensendieck GC Schalkwijk