TARIEVEN FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE MENSENDIECK

 

M.I.V. 1 JANUARI 2020

ZITTING FYSIO- EN OEFENTHERAPIE € 33,-
ZITTING INCL. AAN HUIS BEHANDELING € 45,-
ZITTTING GERIATRISCHE FYSIOTHERAPIE €42,50
ZITTTING GERIATRISCHE FYSIOTHERAPIE INCL. AAN HUIS BEHANDELING € 50,-
ZITTING BEKKENFYSIOTHERAPIE € 42,50
ZITTING BEKKENFYSIOTHERAPIE INCL. AAN HUIS BEHANDELING € 50,-
FYSIO- OF OEFENTHERAPEUTISCH CONSULT € 60,-
TELEFONISCHE ZITTING € 15,-
INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING € 45,-
INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING INCL. AAN HUIS BEHANDELING  € 51,-
SCREENING € 10,-
EXTRA LANGE ZITTING (BIJ COMPLEXE, MEERVOUDIGE ZORGVRAGEN) € 50,-
EXTRA LANGE ZITTING INCL. AAN HUIS BEHANDELING € 60,-
MEDISCHE CORRESPONDENTIE € 47,50
NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK € 25,-
ThERABAND, PER METER €  2,-

Bij niet tijdige afzegging d.w.z. binnen 24 uur voor de behandeling wordt 75% van het tarief bij de cliënt in rekening gebracht behoudens bij overmacht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

KvK- nummer: 37159102

IBAN-Rekeningnummer: NL15INGB0002188458 t.n.v. Fysiotherapie & Mensendieck GC Schalkwijk