Geriatriefysiotherapie

Als je ouder wordt, neemt de bewegelijkheid van het lichaam af. Hierdoor kunnen dagelijkse activiteiten moeizamer gaan en klachten opleveren. Dit kan er zelfs toe leiden dat de zelfstandigheid achteruit gaat. Hierdoor kunnen mensen in aanraking komen met de geriatriefysiotherapeut.
De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor ouderen die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen. Zij heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling.

Voor wie is geriatriefysiotherapie?
De geriatriefysiotherapeut heeft als doelgroep ouderen, mensen met een hoge leeftijd en/of met een complexe gezondheidsproblematiek. Mensen kunnen klachten ervaren zoals pijn bij het bewegen, minder kracht en/of evenwichtsproblemen. Hierdoor kunnen dagelijkse activiteiten zoals lopen, traplopen, huishoudelijk werk en het beoefenen van hobby’s moeilijker worden. Ook kan het leiden tot valincidenten of onzekerheid in het bewegen.

Dit komt vaak voor bij de volgende ziektebeelden:

  • Beroerte/herseninfarct
  • Dementie
  • Ziekte van Parkinson
  • Artrose
  • Osteoporose
  • Hart en longproblemen
  • Na een ziekenhuis of verpleeghuis opname

Wat doet een geriatriefysiotherapeut?
Tijdens de eerste afspraak worden de klachten besproken. Hierbij wordt ook gekeken naar de algemene gezondheid en het dagelijks functioneren. Na het onderzoek wordt samen met u een behandelplan opgesteld.
De behandeling is afhankelijk van het onderzoek en uw mogelijkheden en wensen. Zo kan het bijvoorbeeld bestaan uit kracht of evenwichtsoefeningen, valpreventie of looptraining.
Daarnaast geeft de geriatriefysiotherapeut ook advies en voorlichting, bijvoorbeeld over hulpmiddelen en veiligheid in de woning. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners en de mantelzorger.

Wie is de geriatriefysiotherapeut?
Marjolein van Peppen – master Geriatrie Fysiotherapie