Privacyreglement
Uw fysio- en oefentherapeut houdt, om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiƫnt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Het complete reglement vind u hierna.

! Privacyverklaring