Kwaliteit

Pluspraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit van de zorg, communicatie, toegankelijkheid en dossiervoering.

Kwaliteitseisen

Bij de kwaliteitseisen, zoals geformuleerd door het KNGF Plusprogramma, gaat het vooral om:

  • de deskundigheid van de fysiotherapeuten
  • de hygiëne en veiligheid in de praktijk
  • de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de praktijk
  • korte wachttijden
  • hoge scores bij patiënttevredenheidsonderzoeken
  • de volledigheid van de dossiers
  • goede initiatieven op het gebied van innovatie van de zorg

Toetsing

Een onafhankelijk bureau toetst elke twee jaar of wordt voldaan aan de eisen voor het predicaat ‘Pluspraktijk’.

Samenwerkingsverbanden

Pluspraktijken hebben samenwerkingsverbanden met andere zorgverleners, zowel binnen als buiten de eigen muren. Er wordt gewerkt met aanvullende zorgprogramma’s op het gebied van SOLK klachten, Obesitas klachten, COPD, ouderenzorg en Krachtige basiszorg.