Kwaliteit

Fysiotherapiepraktijken moeten voldoen aan de hoge eisen op het gebied van kwaliteit van de zorg, communicatie, toegankelijkheid en dossiervoering.

Kwaliteitseisen

Bij de kwaliteitseisen gaat het vooral om:

  • de deskundigheid van de fysiotherapeuten
  • de hygiëne en veiligheid in de praktijk
  • de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de praktijk
  • korte wachttijden
  • hoge scores bij patiënttevredenheidsonderzoeken
  • de volledigheid van de dossiers
  • goede initiatieven op het gebied van innovatie van de zorg

Samenwerkingsverbanden

Praktijken hebben samenwerkingsverbanden met andere zorgverleners, zowel binnen als buiten de eigen muren. Er wordt gewerkt met aanvullende zorgprogramma’s op het gebied van ALK klachten, Obesitas klachten, COPD, ouderenzorg en Krachtige basiszorg.