Mocht u niet tevreden zijn of u heeft een klacht over de bejegening door of behandeling van uw fysio- of oefentherapeut, dan kunt u dit bij voorkeur bespreken met uw therapeut. Indien dit niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kunt u een klacht indienen via het klachtenformulier (op te vragen bij de centrumassistente of te downloaden via http://www.gcschalkwijk.nl/klachten-en-suggesties/ ) De praktijk is ook aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Op www.defysiotherapeut.com kunt u informatie en formulieren vinden om een klacht of geschil in te dienen.
Dit kunt u ook telefonisch doen (033-467 29 29)  Ook kunt u via dit adres contact opnemen met een klachtenfunctionaris van het KNGF voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht.