Kinderoefentherapie is beweegzorg voor kinderen die problemen hebben met bewegen of moeite hebben om bewegingen aan te leren, zoals schrijven of fietsen. Het doel van kinderoefentherapie is om je kind te helpen soepel te leren bewegen, meer plezier in bewegen te krijgen en meer zelfvertrouwen. Kinderoefentherapie is een erkende specialisatie van algemene oefentherapie.

Wat doet een kinderoefentherapeut?

Een kinderoefentherapeut onderzoekt, behandelt en begeleidt kinderen die problemen hebben met bewegen en daar last van hebben in hun dagelijks leven. Dit gebeurt op een speelse manier waardoor je kind het leuk vindt en gemotiveerd wordt om te bewegen.

In het kennismakingsgesprek vraagt de kinderoefentherapeut hoe uw kind zich ontwikkelt en met welke activiteiten uw kind moeite heeft. Op basis van jullie hulpvraag en een onderzoek naar het motorisch functioneren van uw kind stelt de kinderoefentherapeut een behandelplan op.

Als ouder(s) wordt u hierbij betrokken en krijgt u ook adviezen mee voor thuis. Gedurende het behandeltraject wordt het motorische functioneren van uw kind regelmatig met u doorgenomen.

Als het nodig is kan de kinderoefentherapeut, na goedkeuring van u, contact opnemen met de (gym)leraar van uw kind om adviezen en informatie uit te wisselen.

Kinderoefentherapie wordt 18x vergoed vanuit de basisverzekering en vervolgens vanuit de aanvullende verzekering. U kunt zonder verwijzing terecht bij de kinderoefentherapeut. Wanneer kinderoefentherapie op school plaatsvindt, is eerst een verwijzing van de huisarts, kinderarts of jeugdarts nodig.

Bij ons in de praktijk geeft Job Switser kinderoefentherapie.

Meer informatie over kinderoefentherapie?

Meer informatie over kinderoefentherapie voor ouders, verwijzers en scholen vind je op de website van het Platform Kinderoefentherapie.