Looptraining bij PAV Klachten

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) is een veelvoorkomende aandoening waarbij de slagaders, met name in de benen, vernauwd raken door atherosclerose. Dit leidt tot verminderde bloedtoevoer naar de spieren, wat pijn en krampen veroorzaakt tijdens het lopen, een verschijnsel dat claudicatio intermittens wordt genoemd. Looptraining is een bewezen effectieve behandeling om de symptomen van PAV te verlichten en de loopafstand te vergroten.

Het Belang van Looptraining

Looptraining, ook bekend als gesuperviseerde oefentherapie, speelt een ontzetten belangrijke rol bij PAV klachten. Het doel van de behandeling is om de loopcapaciteit te verbeteren, de pijnvrije loopafstand te verlengen en de algehele kwaliteit van leven te verhogen.

Werking van Looptraining

Looptraining richt zich op het herhaaldelijk belasten van de beenspieren door te wandelen, waardoor deze spieren efficiënter worden in het gebruik van zuurstof. Dit proces verbetert de perifere arteriële circulatie en verhoogt de inspanningstolerantie. Tijdens de training worden cliënten aangemoedigd om door de pijn heen te lopen, aangezien dit de stimulatie van spierontwikkeling en bloedvaten bevordert.

Opbouw van een Looptrainingsprogramma

Een typisch looptrainingsprogramma bij PAV bestaat uit de volgende elementen:

  1. Frequentie: Training vindt meestal twee- drie keer per week plaats in het begin, daarna wordt de frequentie afgebouwd
  2. Duur: Elke sessie duurt doorgaans 30 minuten.
  3. Intensiteit: De patiënt loopt tot het punt van matige tot ernstige pijn (gewoonlijk op een schaal van 0 tot 10), gevolgd door een rustperiode totdat de pijn afneemt, waarna de cyclus wordt herhaald.
  4. Type Oefeningen: Wandelen op een loopband of buiten op een vlakke ondergrond is het meest gebruikelijk. Variatie kan ook worden geboden door het inbouwen van hellingen of trappen. Daarnaast wordt er gekeken naar andere oefeningen die passend zijn bij de hulpvraag om conditie en spierkracht te optimaliseren.

Voordelen van Gesuperviseerde Looptraining

Gesuperviseerde looptraining door een gespecialiseerd therapeut biedt extra voordelen:

  • Begeleiding en Motivatie: Professionele begeleiding helpt cliënten om correct en consistent te trainen in de praktijk, maar ook in de eigen omgeving.
  • Veiligheid: Het trainen onder toezicht minimaliseert het risico op complicaties of blessures.
  • Individuele Aanpassing: Het programma wordt aangepast aan de individuele behoeften en capaciteiten van de cliënt.
  • Monitoring van Vooruitgang: Regelmatige evaluaties zorgen ervoor dat de voortgang wordt bijgehouden en het programma indien nodig wordt aangepast.

Naast looptraining wordt er in de praktijk samengewerkt met andere zorgverleners om cliënten te ondersteunen bij andere maatregelen/hulpvragen die nodig zijn om PAV klachten te behandelen. Denk bijvoorbeeld aan de praktijkverpleegkundige (Stoppen met Roken, medicatie) en de diëtist (voeding en gewichtsverlies).