Wat is chronische pijn?

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van uw lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandelen van de oorzaak, gaat deze pijn weer over.

Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn:

  • Wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan.
  • Er geen één op één relatie (meer) is met het oorspronkelijke letsel.

Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft. Dit is in iedere situatie anders. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.

Gevolgen van chronische pijn

Chronische pijn beïnvloedt – naast het lichamelijk welbevinden- ook uw relaties, werk, vriendschappen, hobby’s. Het bepaalt hoe u de kwaliteit van leven ervaart.

De pijn gaat vaak een eigen leven leiden en verandert daarmee uw dagelijks leven. U gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn. Of u bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is.

Begeleiding door een therapeut die gespecialiseerd is in de behandeling van chronische pijn kan u helpen weer grip te krijgen op uw klachten.

Behandeling

Tijdens de behandeling brengen we samen met u in kaart wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hier anders mee om kunt gaan.

Behandeling op maat

Omdat iedere persoon chronische pijn en de gevolgen ervan anders beleeft, maken we een behandeling op maat. Ook de behandelduur wisselt per persoon. U leert vaardigheden aan die u helpen bij het omgaan met chronische pijn. Hierbij is uw oefentherapeut als het ware uw coach.

Behandeldoelen

De behandeling richt zich erop:

  • Dat u beter kunt functioneren.
  • Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken.
  • Dat u een betere kwaliteit van leven ervaart.
  • Dat u – en niet uw pijn – uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

Resultaten

We zien soms dat door anders met de pijn om te gaan, pijnvermindering bereikt wordt. Na drie maanden worden de resultaten met u besproken, vindt overleg plaats met uw verwijzer en wordt de behandeling zo nodig aangepast.

In onze praktijk behandelen Gijs Kroon, Rocky Loots en Simone Lanson cliënten met chronische pijnklachten.